Tegoroczna susza nęka także Niemcy

Wysuszone koryta rzek, niebezpieczeństwo pożarów, problemy z wodą, mniejsze zbiory – to tylko niektóre problemy.