Polski Związek Piłki Nożnej świętuje zwycięstwo nad Izraelem jako „pogrom”, chociaż to pojęcie jednoznacznie kojarzy się z antyżydowskimi zamieszkami – krytykuje niemiecki dziennik „Tageszeitung”.

Reader Interactions