Targi Książki w Lipsku: polskie ślady w niemieckiej kulturze

Najnowsza publikacja Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich ukazuje liczne, często nieznane ślady, jakie polska kultura odcisnęła na życiu i kulturze niemieckiej