Także Stasi dokonywała grabieży dzieł sztuki

Do kasy państwowej NRD wpływało rokrocznie ok. 10 mln marek zachodnich ze sprzedaży sztuki skonfiskowanej kolekcjonerom lub muzeom. Kto się sprzeciwiał, trafiał za kratki albo do kliniki psychiatrycznej.