Nadburmistrz Berlina zamierzał upamiętnić koniec II wojny światowej wspólnie z przedstawicielami Rosji, Ukrainy i Białorusi. Ambasador ukraiński odrzucił zaproszenie i wytknął władzom stolicy brak wyczucia i empatii.

Reader Interactions