Szybkie wydalenia dla wyłudzających świadczenia azylantów

Za oszustwa w systemie świadczeń socjalnych grozi osobom ubiegającym się o azyl szybkie wydalenie z Niemiec. Takiego zaostrzenia ustawy azylowej domagają się niemieccy chadecy.