Zagrożenie jądrowe rośnie, a układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) z 1970 roku zostanie wkrótce również wystawiony na próbę. Do Berlina przyjechali przedstawiciele 16 państw, które chcą zaostrzenia NPT.

Reader Interactions