Sztuka ogrodów

Trzy stulecia temu Hohenzollernowie przenieśli swoją siedzibę do Poczdamu. Tym samym dali początek pruskiej sztuce ogrodowej. Jej zbadaniem zajmują się wspólnie naukowcy z Polski i Niemiec.