Zakłady penitencjarne w Nadrenii Północnej-Westfalii chcą wykorzystać sztuczną inteligencję przeciw próbom samobójczym osadzonych.

Reader Interactions