Premier rządu krajowego Saksonii Michael Kretschmer odrzuca krytykę swojego stanowiska wobec sankcji gospodarczych przeciwko Rosji.

Reader Interactions