Nowe przepisy mają pomóc w egzekwowaniu zakazu wjazdu i zakazu pobytu w Niemczech. Za ich naruszenie będzie grozić kara pozbawienia wolności.

Reader Interactions