Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku bronił multilateralizmu.

Reader Interactions