Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas wzywa do protestów przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. Proponuje „Czwartki demokracji”.

Reader Interactions