Horst Seehofer spieszył wyjaśnić, jakie jest jego stanowisko wobec religii islamskiej. W opozycji zawrzało.

Reader Interactions