Domagając się zniesienia sankcji wobec Kremla, premier Saksonii Michael Kretschmer sprowokował dyskusję o podejściu Niemców do Rosji. Szef MSW Horst Seehofer przyznaje, że w b. NRD stosunek jest bardziej pozytywny.

Reader Interactions