W 2016 roku nie należy oczekiwać wyraźnego spadku liczby uchodźców i migrantów, oświadczył szef Frontexu Fabrice Leggeri. Kto myśli inaczej, ten jest marzycielem.

Reader Interactions