Donald Tusk ciągnie Unię ku aż rocznemu odroczeniu brexitu. I to bez wymogu, by Londyn najpierw przedstawił jasny plan, jak doprowadzi do zatwierdzenia umowy rozwodowej. Ale zwłaszcza Paryż prze do ostrzejszych warunków.

Reader Interactions