Szczyt UE bez pełnej zgody co do migracji

Nie udało się całkowicie pogrzebać idei obowiązkowego rozdzielnika uchodźców w UE. Natomiast Rzym znalazł się w Brukseli pod presją krajów unijnej Północy w sprawie dyscypliny budżetowej.