Szczyt UE-Bałkany Zachodnie. „W jedności siła”

Rozpoczynający się w Sofii unijny szczyt to ukoronowanie bułgarskiego przewodnictwa w Radzie UE. Jednym z jego priorytetów było zbliżenie z krajami Bałkanów Zachodnich.