Rozpoczynając kampanię przed wyborami do PE, kanclerz Austrii Sebastian Kurz opowiedział się za zmianą unijnych traktatów w celu zaostrzenia kar za naruszanie praworządności i liberalnej demokracji.

Reader Interactions