"Sytuacja jest o wiele bardziej niebezpieczna niż w czasie zimnej wojny"

Sytuacja jest o wiele bardziej niebezpieczna niż była podczas historycznej zimnej wojny. Dzisiaj bowiem brak jest kontaktów, zorganizowanej wymiany informacji między wojskowymi po obu stronach – mówi Christian Trippe*.