Syryjscy uchodźcy skarżą niemieckie procedury azylowe

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) przyznaje syryjskim imigrantom zamiast azylu często tylko ochronę subsydiarną. Dlatego w 2016 r. podwoiła się liczba pozwów.