Syryjczyk wybierał cele zamachów w Berlinie

Syryjczyk, podejrzany o planowanie zamachów terrorystycznych, przeprowadzał w Berlinie szczegółowy rekonesans wrażliwych obiektów.