Dopiero w poniedziałek 70-letni książę Karol znowu został dziadkiem, we wtorek razem z żoną, 71-Kamilą zawitał do Berlina. Zostaną w Niemczech cztery dni.

Reader Interactions