Światowy Program Żywnościowy (WFP) piętnuje głód w Syrii. Niemcy zalegają z pomocą finansową

Od wybuchu wojny domowej trzy lata temu, w Syrii panuje głód. Miliony ludzi skazanych jest na pomoc żywnościową. Wielkie wyzwanie dla WFP.