Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów domaga się od Niemiec wprowadzenia zakazu działalności partii ekstremistycznych. Jak powiedział, żądanie to obejmuje także skrajne „skrzydło” w AfD.

Reader Interactions