Świat rezygnuje z zabójczych dla klimatu gazów HFC

Po nocnym maratonie negocjacyjnym w stolicy Rwandy zawarto globalne porozumienie na temat wycofania z użycia gazów cieplarnianych HFC. Dla atmosfery są one po tysiąckroć bardziej szkodliwe niż dwutlenek węgla.