Świat przeciwko karze śmierci. Raport Amnesty International

Stosowanie kary śmierci nie jest jednoznacznie zabronione. Dopiero Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych określa wiążące normy dla krajów, w których kara śmierci jest na porządku dziennym.

Świat przeciwko karze śmierci. Raport Amnesty International

Stosowanie kary śmierci nie jest jednoznacznie zabronione. Dopiero Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych określa wiążące normy dla krajów, w których kara śmierci jest na porządku dziennym.