Susza w Niemczech. Problemy z transportem rzecznym

Spada poziom wód w rzekach w Niemczech, ograniczając mocno transport na Renie. Cierpią na tym nie tylko przewoźnicy żeglugi śródlądowej, ale także konsumenci.