Niemieccy komentatorzy oceniają krytycznie sytuację na Węgrzech; obawiają się, że przykład węgierski może być zaraźliwy dla innych krajów UE i wzmocni Grupę Wyszehradzką, do której należy Polska.

Reader Interactions