Najwyraźniej polski rząd nie zamierza pogodzić się z tym, że czasy ekspresowego uchwalania ustaw się skończyły – ocenia „Sueddeutsche Zeitung”.

Reader Interactions