Straszny scenariusz: terroryści PI na łodziach z uchodźcami

Czy należy się obawiać, że terroryści mogliby przeprawiać się do Europy zamaskowani jako uchodźcy? Zatrzymanie domniemanego terrorysty we Włoszech budzi takie obawy.