Sekretarz generalny NATO ostrzega przed długofalowymi skutkami pandemii dla bezpieczeństwa państw Sojuszu. Szczególnie niepokoi go ewentualna sprzedaż w recesji przedsiębiorstw ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Reader Interactions