Steinmeier w Warszawie: Rządy przychodzą i odchodzą, społeczeństwo zostaje

Szefowie MSZ Polski i Niemiec podkreślili w Warszawie rangę bilateralnych stosunków w 25 lat po podpisaniu Polsko-Niemieckiego Traktatu. Min. Steinmeier podkreślił, że praworządność jest w Polsce głęboko zakorzeniona.