Statystyka przemocy wobec kobiet. Niemcy wolą poniżać, Polacy biją mniej niż przeciętna UE

Najnowsze badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dostarczają alarmujących danych: miliony kobiet w Unii Europejskiej padają codziennie ofiarą przemocy.