Starość w więzieniu, czyli jak zapewnić godziwe warunki osiemdziesięcioletniemu przestępcy

Niemieckie więzienia stoją przed nowym problemem. Liczba więźniów powyżej 60 roku życia rośnie. Skąd ten problem? Czy starsi ludzie popełniają coraz więcej przestępstw?