Stalinowskie obozy w NRD

Na większości obszaru Europy spoczywają pod ziemią szczątki ofiar Stalina. Pokrywa się to z obszarem zajętym przez Armię Czerwoną. Współcześni archeolodzy wydobywają na światło dzienne dowody zbrodni imperium zła.