W umowie koalicyjnej chadeków z socjaldemokratami znalazło się parę osobliwych punktów. Państwo chce zadbać o (prawie) wszystko.

Reader Interactions