Sprawdzian dla Schengen

Jeden z podejrzanych o zamachy w Paryżu znajdował się na liście podejrzanych o działalność przestępczą, ale mógł się swobodnie poruszać na obszarze UE. Teraz ma to się zmienić. Czy ograniczenia są konieczne?