Podczas pierwszego od dwóch lat spotkania kanclerz Merkel z prezydentem Putinem wiele mówiono o sytuacji na Ukrainie. Obie strony podkreśliły, że jego rozwiązanie zależy od wcielenia w życie wcześniejszych ustaleń.

Reader Interactions