Spotkanie Macron-Merkel. Paryż i Berlin za budżetem strefy euro

Berlin i Paryż są za wspólnym budżetem krajów strefy euro. Oba kraje porozumiały się też co do odsyłania uchodźców do pierwszego kraju UE, w którym zostali zarejestrowani. To rezultaty spotkania Merkel-Macron w Berlinie.