Państwa G20 chcą zmodyfikować globalny system opodatkowania firm. Koncerny technologiczne mają zacząć płacić sprawiedliwe podatki. Konieczna jest też reforma WTO.

Reader Interactions