Spór w Bundestagu o kulturę pamięci

W burzliwej debacie w Bundestagu sprzeczano się o pamięć o zbrodniach narodowego socjalizmu. Także i tym razem dyskusję sprowokowała eurosceptyczna i antyislamska AfD.