Spór o zasiłek dla bezrobotnych

W szeregach SPD zaogniają się kontrowersje na tle kierunku reform społeczno-gospodarczych w kraju. Spory wywołuje m. in. propozycja szefa SPD Kurta Becka przedłużenia okresu wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.