Gdańsk jest solą w oku rządzącej w Warszawie prawicy, która atakuje go za rzekomą antypolskość i proniemieckość.

Reader Interactions