Partie koalicji rządowej CDU, CSU i SPD osiągnęły kompromis w sporze o łączenie rodzin uchodźców. Ponadto trzy państwa Maghrebu mają zostać uznane za bezpieczne kraje pochodzenia. Decyzje te musi zatwierdzić Bundesrat.

Reader Interactions