Spór o ośrodki detencyjne. Niemieckie landy mówią: nie

Większość landów RFN jak na razie odmawia współpracy przy tworzeniu ośrodków detencyjnych dla osób, które w RFN starają się o przyznanie azylu.