Spór o ordynację wyborczą prezydenta

Inicjatywa prezydenta Niemiec, Horsta Koehlera, powszechnych wyborów prezydenckich, budzi sprzeciw partii politycznych.