Spór o dzwon ze swastyką podzielił dolnosaksońską miejscowość. Nieznani sprawcy postanowili rozwiązać problem.

Reader Interactions