Spontaniczne osoby są hojne i chętnie współpracują z innymi

Podczas ostatnich badań wykazano, że spontaniczność pozytywnie wpływa na współpracę oraz wspaniałomyślność